Vädersökning

Ort, postnummer eller land

Ovädersvarningar


Våra stormcentraler

Juridisk information

Sää Varoitukset ansvarig utgivare

MeteoGroup Schweiz AG
Gaiserstrasse 47
9050 Appenzell
Schweiz

Tel:  +41 71 791 09 00
Fax: +41 71 791 09 10
switzerland@meteogroup.com
http://www.meteogroup.com

Styrelse:
Donat Rétif     President
Simon Morgan     Vicepresident

Handelsregister: Appenzell Ausserrhoden
Firmanummer: CH-300.3.012.815-4

ANVÄNDNINGSVILLKOR

Beskrivning av tjänster/ansvar
MeteoGroup Schweiz AG erbjuder sina tjänster enligt erkända regler inom meteorologisk vetenskap och teknik. På grund av det stora antalet faktorer som påverkar vädret kan emellertid den faktiska vädersituationen inte förutsägas tillförlitligt. Istället utgör tjänsterna som tillhandahålls av MeteoGroup Schweiz AG prognoser som baseras på erfarenhet med vissa sannolikheter. Avvikelser från den faktiska vädersituationen är oundvikliga. MeteoGroup Schweiz AG ställer kostnadsfritt informationen som finns på denna webbplats till förfogande. Användningen innebär inte att det ingås något avtal med MeteoGroup Schweiz AG. All information används på egen risk. När det gäller riktighet, precision, aktualitet, tillgänglighet, fullständighet och alla andra aspekter av informationen utfästs ingen garanti och antas inget ansvar. MeteoGroup Schweiz AG ansvarar inte för materiella eller immateriella, direkta eller indirekta förluster som uppkommer vid användning av denna webbplats och den information som kan tas fram på den. Informationen på denna webbplats ställs till förfogande utan förbindelse och endast i informationssyfte. Den kan när som helst ändras utan föregående meddelande. MeteoGroup Schweiz AG åtar sig förpliktelser och ansvar för produkter eller tjänster enbart grundat på respektive avtalsmässiga överenskommelse, inklusive de allmänna avtalsvillkoren i sin nuvarande utgåva.

Upphovsrätt
Det är tillåtet att hämta eller skriva ut enstaka sidor ur denna webbplats för personligt, icke-kommersiellt och icke-offentligt bruk, under förutsättning att inga anmärkningar om upphovsrätt eller annan rättsligt skyddad text avlägsnas. Hämtning eller kopiering av innehåll, bilder eller andra filer medför inga rättigheter till innehållet. Upphovsrätten och alla andra rättigheter till innehåll, bilder eller andra filer tillhör uteslutande MeteoGroup Schweiz AG eller respektive nämnda ägare. Återgivning eller återanvändning av alla element eller länkar eller annan användning av denna webbplats för kommersiellt eller offentligt bruk tillåts inte utan att MeteoGroup Schweiz AGs skriftliga medgivande har erhållits i förväg.

Länkar
MeteoGroup Schweiz AG är inte skyldig att testa webbplatser som kan nås via länkar från denna webbplats och ansvarar inte på något vis för deras innehåll och erbjudanden. För att bearbeta en uppdragsbegäran kan MeteoGroup Schweiz AG bearbeta användarens uppgifter inom ramen för dataskyddslagar in- och utrikes, eller låta dem bearbetas av tredje part. Annars används de uppgifter som med aktiva funktioner överförs till MeteoGroup Schweiz AG endast i samband med orderbearbetning och ges inte vidare till tredje part. Kunddata kan bearbetas och lagras för statistiska ändamål. Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. (”Google”). Google Analytics använder så kallade ”cookies”, textfiler, som lagras på din dator och möjliggör en analys av din användning av webbplatsen. Den cookie-genererade informationen om din användning av den här webbplatsen (bl.a. din IP-adress) överförs till en Google-server i USA och lagras där. Google använder den här informationen för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet för webbplatsens operatör och tillhandahålla ytterligare webbplats- och Internet-användningsrelaterade tjänster. Google överför också, vid behov, den här informationen till tredje part, såvida det inte strider mot lagen eller om tredje part bearbetar den här informationen på uppdrag av Google. Google kommer aldrig att koppla din IP-adress till andra Google-data. Du kan förhindra cookie-installationen genom en motsvarande inställning av din webbläsarprogramvara. Vi framhåller dock att du i så fall inte kan till fullo dra fördel av alla funktioner på denna webbplats. Genom att använda denna webbplats samtycker du till Googles bearbetning, på det sätt och för de ändamål som beskrivits ovan, av de uppgifter om dig som erhållits.
Google Analytics Opt-out Browser Add-on

Källor
- UK MetOffice
- NCEP/NOAA
- Environment Canada
- DWD
- MeteoSchweiz
- Bundesamt für Wehrgeophysik
- Hochwasserzentralen Baden-Württemberg und Bayern
- Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU)